Årets sista möten hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Borgholms kommun:
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet.*** NYTT MÖTE I NÄMNDEN (sista för året) - måndag den 18/12 kl 9 med start kl 9: Direktsänds från Stadshuset
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11. Alltid öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet. Protokoll. *** NYTT FULLMÄKTIGEMÖTE (sista för året) - måndag den 18/12 med start kl 18: Direktsänds från Stadshuset. Ärendelista
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten). Protokoll. Inget mer möte före årsskiftet
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR! Innehållsmässigt förvanskat protokoll. *** NYTT MÖTE I NÄMNDEN (sista för året) - tisdag den 19/12 kl 13: Frågan är om man kommit på den briljanta idén att då webbsända i egen regi (t ex från det lediga ks-rummet) eller om det ska bli samma cirkus som i november
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista UTAN (!) tillhörande handlingar. FILM från öppna delen av mötet. Protokoll. Inget mer möte före årsskiftet
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

fredag 26 maj 2017

Urban, Vilhelmina och Blenda...

Urban, Vilhelmina och Blenda, de tre skola sommaren sända*. D v s så som vädret är på Urbandagen (igår), Vilhelminadagen (idag) och på Blendadagen (imorgon), så kommer vädret under hela sommaren att vara. Avstår från kommentera i dagsläget, särskilt med tanke på vattensituationen.
Mitt minne av det gamla uttrycket med ursprung i bondepraktikan gjorde att jag faktiskt kammade hem segern efter en tipspromenad bland ett stort antal Högsrumsbor på gökotta på Karums alvar i går morse. Med elva rätt av tolv möjliga. En del av dom rätta svaren tog jag på ren gissning, t ex att "össel" på gammal högsrumsdialekt betyder ogräs och varken gödsel eller issörja. Som förstapristagare fick jag välja bland priserna och det blev en ståtligt spirande tomatplanta - kärleksfullt uppdriven vid Rönnerumsvägen i Rälla tall - som ska ge orangefärgade tomater - som jag valde och kunde ta med hem till Borgholm. 
I övrigt var det en väldigt fin gökotta där den lokala kyrkokören sjöng ihop med körer av näktergal, koltrast, lärkor och gök. Och där prästen Peter Wingren höll en mycket bra predikan. Vädret kunde heller inte vara bättre för en gökotta.
Idag bär det av till Kårehamn. Där ska Olof Alvarmo och jag sitta under några timmar mitt på dagen och signera Knorrvarböcker. 
Senare idag blir det åter gamle ordningsmannen Johan Söderström på stadsvandring för min del. Start på torget kl 16 och förmodligen den sista stadsvandringen anno 1867. 


Kommentarer
* Fotnot: Det finns några varianter med samma innebörd, som t ex "Urban, Vilhelmina och Blenda skola sommarens tre månader lända"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar