Årets sista möten hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Borgholms kommun:
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet.*** NYTT MÖTE I NÄMNDEN (sista för året) - måndag den 18/12 kl 9 med start kl 9: Direktsänds från Stadshuset
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11. Alltid öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet. Protokoll. *** NYTT FULLMÄKTIGEMÖTE (sista för året) - måndag den 18/12 med start kl 18: Direktsänds från Stadshuset. Ärendelista
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten). Protokoll. Inget mer möte före årsskiftet
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR! Innehållsmässigt förvanskat protokoll. *** NYTT MÖTE I NÄMNDEN (sista för året) - tisdag den 19/12 kl 13: Frågan är om man kommit på den briljanta idén att då webbsända i egen regi (t ex från det lediga ks-rummet) eller om det ska bli samma cirkus som i november
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista UTAN (!) tillhörande handlingar. FILM från öppna delen av mötet. Protokoll. Inget mer möte före årsskiftet
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 14 juni 2017

Felriktat djävulsskapande

Lagt i långbänk i måndags på rent djävulskap från ordförande Eva-Lena Israelssons sida:
Motion till kommunfullmäktige i Borgholms kommun / stad 
I energibesparande syfte borde samtliga stadens och kommunens byggnader - där så utan problem låter sig göras - förses med solpaneler på taken. Genom att kommunen föregår med gott exempel kan man sedan ställa krav på solpaneler på taken vid alla större nybyggnationer. 
 Jag föreslår därför att kommunfullmäktige med denna utgångspunkt beslutar

 att låta genomföra en inventering av alla tak tillhöriga Borgholms kommun respektive det kommunägda bolaget och att kommunstyrelsen får återkomma med förslag till kommunfullmäktige om solpaneler på lämpliga befintliga kommunala tak, samt 
 att vid samtliga nybyggnationer som kommunen och BEAB låter göra skall taken vara försedda med solpaneler.
                   
Borgholm på Vindarnas och Solens ö den 12 juni 2017
 
 Per Lublin
                                   
Samma historia här:
Motion till kommunfullmäktige i Borgholms kommun / stad 
För underlättande av gående mellan å ena sidan stadens centrala delar och å andra sidan Hälsocentralen och de nya bostäderna i kvarteret Resedan (inkluderat Bovieran och Bosams), inte minst för äldre som kan ha svårt att ta sig fram längre sträckor, skulle jag vilja att det skapades en framkomlig passage för gående mellan Norra parken och Resedan strax öster om HSB-husen vid Kvarngatan.

F n finns ett halvt nedfallet stängsel (typ fårstängsel) mot Sandgatan som förhindrar sådan passage, åtminstone för äldre. Att det finns de som ändå valt den genvägen vittnar en nedtrampad rosbuske om.
 
 Jag föreslår därför att kommunfullmäktige med denna utgångspunkt beslutar

 att uppdra till kommunstyrelsen att ta kontakt med HSB i syfte att skapa en gångpassage mellan Kvarngatan och Sandgatan öster om HSB:s bostadshus.

Borgholm den 12 juni 2017
 
 Per Lublin

Vem inbillar hon sig egentligen att hon straffar? 
Ja ja, ni har väl redan hört cirkusen med Eva-Lenas lekstuga. Annars klicka HÄR! 
Kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar