Årets sista möten hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Borgholms kommun:
  • SOCIALNÄMNDEN måndag den 20/11. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från den öppna delen av mötet.*** NYTT MÖTE I NÄMNDEN (sista för året) - måndag den 18/12 kl 9 med start kl 9: Direktsänds från Stadshuset
  • KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag den 20/11. Alltid öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. Kommunstyrelsens budgetförslag. Kommunstyrelsens taxeförslag för nästa år. FILM från mötet. Protokoll. *** NYTT FULLMÄKTIGEMÖTE (sista för året) - måndag den 18/12 med start kl 18: Direktsänds från Stadshuset. Ärendelista
  • KOMMUNSTYRELSEN tisdag den 21/11 med start kl 13. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under hela mötet. Ärendelista med handlingar. FILM från mötet: del I (före kafferasten, del II (efter kafferasten). Protokoll. Inget mer möte före årsskiftet
  • UTBILDNINGSNÄMNDEN SKULLE ha ett inledningsvis ÖPPET möte (punkterna 1 - 11) tisdag den 21/11 med start kl 13. Vilket framgår av Ärendelista med handlingar. Mötet blev dock förvandlat till STÄNGT redan innan uppropet. Vad som hände då kan ses i ett kort litet filmat inslag HÄR! Innehållsmässigt förvanskat protokoll. *** NYTT MÖTE I NÄMNDEN (sista för året) - tisdag den 19/12 kl 13: Frågan är om man kommit på den briljanta idén att då webbsända i egen regi (t ex från det lediga ks-rummet) eller om det ska bli samma cirkus som i november
  • SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN torsdag den 30/11 med start kl 9 i KS-rummet i Stadshuset. Öppet för allmänheten att närvara som åhörare under första delen av mötet. Ärendelista UTAN (!) tillhörande handlingar. FILM från öppna delen av mötet. Protokoll. Inget mer möte före årsskiftet
SPRID GÄRNA VIDARE!
Tips till dig som tycker att något visst av blogginläggen är lite extra och vill sprida det vidare:
Under varje inlägg finns en liten rad med olika symboler, däribland facebook-symbolen. Klickar du på den så kan du dela just det inlägget med alla dina facebookvänner som i sin tur kan sprida vidare!

onsdag 14 juni 2017

Slutstudentat?

Det verkar dessvärre snart vara slutstudentat vid Ölands gymnasium. Vi som en gång i tiden jobbade hårt för att få till stånd ett Ölands gymnasium var inriktade på att det skulle vara ett brett inriktat gymnasium med allmänna program som skulle kunna ta emot flertalet av de elever som gick ut högstadiet i vår kommun, att flertalet av våra gymnasieelever skulle slippa åka in till Kalmar och att vi skulle få fler ungdomar i Borgholm. 
I kommunen fanns en bred politisk enighet om detta - som tyvärr i ett avgörande läge spräcktes av Lisbeth Lennartsson (C) och Eddie Forsman (M) - så av det tilltänkta Ölands gymnasium blev det i praktiken mest en skola för kockutbildning som huvudsakligen tog sina elever från andra delar landet. Elever som sedan färdigutbildade för det mesta kom att försvinna från Öland.
För övrigt kunde väl vem som helst räkna ut med arslet att endast en mycket begränsad del av de som gick ut högstadiet i vår kommun skulle ha siktet inställt på att vidareutbilda sig till kockar. Därmed skulle de flesta av våra ungdomar ändå komma att hamna i Kalmar under sin gymnasietid och kanske också bli kvar där eller hamna ännu längre bort.
Utan ett "riktigt" gymnasium har Borgholm fått svårt både att locka till sig ungdomar - annat än under sommaren - och kanske minst lika svårt att få ungdomar att stanna kvar.
Igår var det förmodligen sista gången som det for studenrflak på Borgholms gator. Nästa år är det bara två studenter kvar vid Ölands gymnasium - eftersom inga nyintagningar längre görs sedan två år tillbaka. Då kanske det räcker med en cykelkärra. 
Tycker att våra politiker har givit upp för lätt. Utan ungdomar kvar på vintern ser inte framtiden särskilt ljus ut för Borgholm hur mycket societetsbrygga, gatubeläggningar och "torgförsköningar"  man än fixar med. Vi måste få ett gymnasium värt namnet till vår stad! Det får inte bli slutstudentat här!
Kommentarer 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar